سفارش سریع برند (گلد موتور)

تصویر کالاها ویژگی‌ها قیمت قطعه تعداد تخفیف قیمت جمع کل
اسبک بالا

اسبک بالا

1001

Valve Rocker Up کیفیت عالی

¥۱,۴۷۰,۰۰۰.۰۰
¥۱,۶۸۰,۰۰۰.۰۰
---
---
انگشتی بامیل

انگشتی بامیل

1002

Rocker Arm

¥۱,۲۰۵,۰۰۰.۰۰
¥۱,۵۸۰,۰۰۰.۰۰
---
---
اورینگی 7تیکه

اورینگی 7تیکه

1003

o

¥۱۱۵,۰۰۰.۰۰
¥۱۴۵,۰۰۰.۰۰
---
---
بلبرینگ 6202

بلبرینگ 6202

1009

Bearing

¥۲۲۰,۰۰۰.۰۰
¥۲۵۵,۰۰۰.۰۰
---
---
بلبرینگ 6301

بلبرینگ 6301

1010

Bearing

¥۲۳۰,۰۰۰.۰۰
¥۲۶۰,۰۰۰.۰۰
---
---
بلبرینگ 6302

بلبرینگ 6302

1011

Bearing

¥۲۴۴,۰۰۰.۰۰
¥۲۷۵,۰۰۰.۰۰
---
---
بوبین تک کشویی

بوبین تک کشویی

1004

Starting Coil

¥۶۹۰,۰۰۰.۰۰
¥۷۸۵,۰۰۰.۰۰
---
---
بوش تنه

بوش تنه

1008

Fork Bush

¥۲۹۵,۰۰۰.۰۰
¥۳۴۰,۰۰۰.۰۰
---
---
بوش توپی

بوش توپی

1007

Drum Bush

¥۳۰۵,۰۰۰.۰۰
¥۳۳۰,۰۰۰.۰۰
---
---
بوق تکی

بوق تکی

1005

Horn

¥۵۲۵,۰۰۰.۰۰
¥۷۵۰,۰۰۰.۰۰
---
---
بوق حلزونی

بوق حلزونی

1006

Horn

¥۱,۴۷۰,۰۰۰.۰۰
¥۱,۶۸۰,۰۰۰.۰۰
---
---
پره عقب

پره عقب

1044

Spokes

¥۸۲۵,۰۰۰.۰۰
¥۹۴۰,۰۰۰.۰۰
---
---
پیچ طبق

پیچ طبق

1012

Screw

¥۱۶۵,۰۰۰.۰۰
¥۱۸۰,۰۰۰.۰۰
---
---
ترانزیستور

ترانزیستور

1013

Transistor

¥۵۲۰,۰۰۰.۰۰
¥۵۹۵,۰۰۰.۰۰
---
---
توپی جلو

توپی جلو

1016

Front Hub

¥۴,۵۴۰,۰۰۰.۰۰
¥۵,۱۸۵,۰۰۰.۰۰
---
---
توپی عقب دو بلبرینگ

توپی عقب دو بلبرینگ

1015

Rear Hub

¥۵,۱۵۰,۰۰۰.۰۰
¥۵,۸۸۰,۰۰۰.۰۰
---
---
توپی عقب سه بلبرینگ

توپی عقب سه بلبرینگ

1014

Rear Hub

¥۵,۳۷۵,۰۰۰.۰۰
¥۶,۱۴۵,۰۰۰.۰۰
---
---
چراغ پلیسی فلش زن

چراغ پلیسی فلش زن

1021

LED Lamp

¥۸۶۵,۰۰۰.۰۰
¥۹۹۰,۰۰۰.۰۰
---
---
چراغ پولیسی چند حالته

چراغ پولیسی چند حالته

1020

LED Lamp

¥۱,۱۳۵,۰۰۰.۰۰
¥۱,۲۹۵,۰۰۰.۰۰
---
---
چهار شاخ کلاچ

چهار شاخ کلاچ

1018

Cluch Gear

¥۱,۶۰۰,۰۰۰.۰۰
¥۱,۸۲۵,۰۰۰.۰۰
---
---
چهار شاخ کلاچ کامل

چهار شاخ کلاچ کامل

1017

Complete Clutch Gear

¥۲,۹۳۵,۰۰۰.۰۰
¥۳,۳۴۵,۰۰۰.۰۰
---
---
درب لنت کامل

درب لنت کامل

1024

¥۲,۴۶۰,۰۰۰.۰۰
¥۲,۸۰۰,۰۰۰.۰۰
---
---
دنده تایم

دنده تایم

1023

¥۲,۸۰۰,۰۰۰.۰۰
¥۳,۲۰۰,۰۰۰.۰۰
---
---
رابط کاربراتور

رابط کاربراتور

1032

¥۵۳۵,۰۰۰.۰۰
¥۶۰۵,۰۰۰.۰۰
---
---
رینگ و پیستون (0)

رینگ و پیستون (0)

1028

Ring &Piston

¥۱,۴۶۰,۰۰۰.۰۰
¥۱,۶۶۵,۰۰۰.۰۰
---
---
رینگ و پیستون (25)

رینگ و پیستون (25)

1029

Ring &Piston

(اختیاری)

ربی

¥۱,۴۶۰,۰۰۰.۰۰
¥۱,۶۶۵,۰۰۰.۰۰
---
---
رینگ و پیستون (50)

رینگ و پیستون (50)

1030

Ring &Piston

¥۱,۴۶۰,۰۰۰.۰۰
¥۱,۶۶۵,۰۰۰.۰۰
---
---
رینگ و پیستون (75)

رینگ و پیستون (75)

1031

Ring &Piston

¥۱,۴۶۰,۰۰۰.۰۰
¥۱,۶۶۵,۰۰۰.۰۰
---
---
زغال چراغ جلو

زغال چراغ جلو

1026

¥۱۱۵,۰۰۰.۰۰
¥۱۳۰,۰۰۰.۰۰
---
---
زغال چراغ خطر

زغال چراغ خطر

1027

¥۱۱۵,۰۰۰.۰۰
¥۱۳۵,۰۰۰.۰۰
---
---
زنجیر 102h428

زنجیر 102h428

1033

Chain

¥۱,۶۶۰,۰۰۰.۰۰
¥۱,۹۲۰,۰۰۰.۰۰
---
---
ست سوئیچ کامل

ست سوئیچ کامل

1035

Complete Switch Set

¥۱,۷۳۵,۰۰۰.۰۰
¥۱,۹۸۰,۰۰۰.۰۰
---
---
ست کامل دنده زنجیر با پیچ و مهره H

ست کامل دنده زنجیر با پیچ و مهره H

1034

¥۳,۶۰۰,۰۰۰.۰۰
¥۴,۱۱۵,۰۰۰.۰۰
---
---
سردسته فانتری

سردسته فانتری

1080

¥۵۴۰,۰۰۰.۰۰
¥۶۲۰,۰۰۰.۰۰
---
---
سردسته فانتری

سردسته فانتری

1081

¥۵۴۰,۰۰۰.۰۰
¥۶۲۰,۰۰۰.۰۰
---
---
سردسته فانتری

سردسته فانتری

1081

¥۵۴۰,۰۰۰.۰۰
¥۶۲۰,۰۰۰.۰۰
---
---
سردسته فانتزی

سردسته فانتزی

1042

¥۵۴۰,۰۰۰.۰۰
¥۶۲۰,۰۰۰.۰۰
---
---
سرسیلند کامل

سرسیلند کامل

1041

¥۱۱,۷۵۰,۰۰۰.۰۰
¥۱۳,۴۲۰,۰۰۰.۰۰
---
---
سوئیچ تکی

سوئیچ تکی

1040

Switch

¥۴۵۰,۰۰۰.۰۰
¥۵۱۵,۰۰۰.۰۰
---
---
سوپاپ 125

سوپاپ 125

1037

¥۱,۲۷۰,۰۰۰.۰۰
¥۱,۵۱۵,۰۰۰.۰۰
---
---
سوپاپ 150

سوپاپ 150

1038

¥۱,۳۲۵,۰۰۰.۰۰
¥۱,۵۱۵,۰۰۰.۰۰
---
---
سوپاپ 200

سوپاپ 200

1039

¥۱,۳۸۵,۰۰۰.۰۰
¥۱,۵۸۵,۰۰۰.۰۰
---
---
سیلند پیستون کامل

سیلند پیستون کامل

1043

¥۶,۹۸۵,۰۰۰.۰۰
¥۷,۹۸۵,۰۰۰.۰۰
---
---
سیم گاز

سیم گاز

1049

Throttle Cable

¥۲۶۵,۰۰۰.۰۰
¥۳۰۰,۰۰۰.۰۰
---
---
سیم کلاچ

سیم کلاچ

1047

Clutch Cable

¥۲۷۵,۰۰۰.۰۰
¥۳۱۰,۰۰۰.۰۰
---
---
شاتون ضخیم

شاتون ضخیم

1050

¥۲,۲۶۰,۰۰۰.۰۰
¥۲,۵۸۵,۰۰۰.۰۰
---
---
شارژر

شارژر

1025

Rectifier

¥۱,۰۱۰,۰۰۰.۰۰
¥۱,۱۵۰,۰۰۰.۰۰
---
---
شمع

شمع

1053

¥۳۳۰,۰۰۰.۰۰
¥۳۷۰,۰۰۰.۰۰
---
---
شیر بنزین

شیر بنزین

1052

Fuel Cock

¥۴۴۵,۰۰۰.۰۰
¥۵۰۵,۰۰۰.۰۰
---
---
شیلنگ بنزین

شیلنگ بنزین

1051

Fuel Pipe

¥۱,۲۷۰,۰۰۰.۰۰
¥۱,۳۸۵,۰۰۰.۰۰
---
---
صافی بنزین

صافی بنزین

1055

¥۸۵,۰۰۰.۰۰
¥۹۵,۰۰۰.۰۰
---
---
صفحه کلاچ

صفحه کلاچ

1054

¥۱,۰۷۰,۰۰۰.۰۰
¥۱,۲۱۵,۰۰۰.۰۰
---
---
قاب کیلومتر

قاب کیلومتر

1056

¥۱,۱۴۵,۰۰۰.۰۰
¥۱,۳۰۵,۰۰۰.۰۰
---
---
قفل فرمان

قفل فرمان

1057

¥۴۶۵,۰۰۰.۰۰
¥۵۲۵,۰۰۰.۰۰
---
---
قیفی روغن

قیفی روغن

1058

Oil Pump Cup

¥۵۹۵,۰۰۰.۰۰
¥۶۷۵,۰۰۰.۰۰
---
---
گیربکس کامل پنج دنده

گیربکس کامل پنج دنده

1069

Counter And Main Shaft Complete

¥۸,۱۹۰,۰۰۰.۰۰
¥۹,۳۶۵,۰۰۰.۰۰
---
---
لامپ ال ای دی فایر تایر

لامپ ال ای دی فایر تایر

1071

¥۳۳۰,۰۰۰.۰۰
¥۳۷۰,۰۰۰.۰۰
---
---
لامپ ال ای دی فایر تایر

لامپ ال ای دی فایر تایر

1078


¥۳۳۰,۰۰۰.۰۰
---
---
لامپ ال ای دی فایر تایر

لامپ ال ای دی فایر تایر

1079


¥۳۳۰,۰۰۰.۰۰
---
---
لامپ ال ای دی فلش زن

لامپ ال ای دی فلش زن

1070

¥۳۲۵,۰۰۰.۰۰
¥۳۳۵,۰۰۰.۰۰
---
---
لامپ ال ای دی فلش زن

لامپ ال ای دی فلش زن

1070

¥۳۲۵,۰۰۰.۰۰
¥۳۳۵,۰۰۰.۰۰
---
---
لامپ ال ای دی فلش زن 12تایی

لامپ ال ای دی فلش زن 12تایی

1073

¥۴۰۵,۰۰۰.۰۰
¥۴۶۰,۰۰۰.۰۰
---
---
لامپ ال ای دی فلش زن 6تایی

لامپ ال ای دی فلش زن 6تایی

1074

¥۲۶۵,۰۰۰.۰۰
¥۳۰۰,۰۰۰.۰۰
---
---
لامپ ال ای دی فلش زن چند حالت

لامپ ال ای دی فلش زن چند حالت

1072

¥۳۵۰,۰۰۰.۰۰
¥۳۷۰,۰۰۰.۰۰
---
---
لامپ ال ای دی فلش زن چند حالت

لامپ ال ای دی فلش زن چند حالت

1072

¥۳۵۰,۰۰۰.۰۰
¥۳۷۰,۰۰۰.۰۰
---
---
واشر بندی کامل 125

واشر بندی کامل 125

1076

Gasket

¥۵۷۵,۰۰۰.۰۰
¥۶۵۵,۰۰۰.۰۰
---
---
واشر بندی کامل 150

واشر بندی کامل 150

1077

Gasket

¥۵۷۵,۰۰۰.۰۰
¥۶۵۵,۰۰۰.۰۰
---
---
کاربراتور125

کاربراتور125

1063

¥۳,۶۸۵,۰۰۰.۰۰
¥۴,۲۱۰,۰۰۰.۰۰
---
---
کاربراتور150

کاربراتور150

1064

¥۳,۸۱۰,۰۰۰.۰۰
¥۴,۳۵۵,۰۰۰.۰۰
---
---
کاربراتور200

کاربراتور200

1065

¥۴,۱۲۵,۰۰۰.۰۰
¥۴,۷۱۵,۰۰۰.۰۰
---
---
کاسه فرمان بلبرینگی

کاسه فرمان بلبرینگی

1060


¥۵۳۰,۰۰۰.۰۰
---
---
کاسه نمد کامل

کاسه نمد کامل

1062

Oil Seal

¥۳۳۰,۰۰۰.۰۰
¥۳۷۰,۰۰۰.۰۰
---
---
کمک جلو

کمک جلو

1067

Front Shock


¥۱۴,۴۴۰,۰۰۰.۰۰
---
---
کمک عقب

کمک عقب

1066

Rear Shock

¥۸,۰۰۰,۰۰۰.۰۰
¥۹,۱۴۰,۰۰۰.۰۰
---
---
کیلومتر کامل

کیلومتر کامل

1068

¥۴,۶۶۵,۰۰۰.۰۰
¥۵,۳۲۵,۰۰۰.۰۰
---
---
دستگاه برق هشت بوبین

دستگاه برق هشت بوبین

1022


¥۲,۳۱۰,۰۰۰.۰۰
اتمام موجودی
---
---
سر شمع

سر شمع

1036

High Pressure Cap

¥۷۵,۰۰۰.۰۰
¥۱۰۰,۰۰۰.۰۰
اتمام موجودی
---
---
سیم ترمز

سیم ترمز

1045

Brake Cable

¥۲۹۰,۰۰۰.۰۰
¥۳۰۰,۰۰۰.۰۰
اتمام موجودی
---
---
سیم دور کامل موتور

سیم دور کامل موتور

1046

¥۲۶۰,۰۰۰.۰۰
¥۲۹۵,۰۰۰.۰۰
اتمام موجودی
---
---
سیم کیلومتر

سیم کیلومتر

1048

Speedometer Cable

¥۲۱۰,۰۰۰.۰۰
¥۲۳۵,۰۰۰.۰۰
اتمام موجودی
---
---
قلوه راست کامل

قلوه راست کامل

1059

¥۹۴۰,۰۰۰.۰۰
¥۱,۵۵۰,۰۰۰.۰۰
اتمام موجودی
---
---
لنت عقب

لنت عقب

1075

¥۵۶۶,۵۰۰.۰۰
¥۶۵۰,۰۰۰.۰۰
اتمام موجودی
---
---
هندل

هندل

1019

¥۷۷۰,۰۰۰.۰۰
¥۱,۲۰۰,۰۰۰.۰۰
اتمام موجودی
---
---
کاسه نمد سوپاپ دو فنره

کاسه نمد سوپاپ دو فنره

1061

¥۷۰,۰۰۰.۰۰
¥۷۵,۰۰۰.۰۰
اتمام موجودی
---
---
قیمت:---
جمع کل:---
مشاهده فاکتور