وبلاگ

RSS

شاتون چیست؟

شاتون چیست؟

در صورت خرابی شاتون ممکن است در هنگام حرکت و مخصوصا در دور های بالای موتور، صداهای غیر عادی از موتور شنیده شوند.